Av: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM

I forrige utgåve av Miljøkrim vart det i artikkelen «Kva er ei god melding til politiet?» gjort rede for mellom anna kva som krevst av opplysningar for å tilfredstille både formelle og faglege krav. Robert Walther Lie, Kviteseid lensmannskontor har i ettertid gjort redaksjonen merksame på ein mangel i framstillinga når det gjeld politiets orientering til meldarar som ikkje er hverken fornærma eller mistenkt.

Lie skriv: «For cirka eit år sidan fekk eg vite at PDMT har lagt til ei ekstra rolle i BL som heiter «underretningsmottager», nettopp for å ivareta opplysningsplikt til ulike etatar som har krav på eller av andra årsaker ønsker å vite utfallet av ei straffesak

Ved å bruke denne rolla, så vil ein unngåeindel problemstillingar som dukkar opp rundt plikter og retta ein fornærma har.»

Redaksjonen set pris på slike tilbakemeldingar og sender takk til kollega Lie i Kviteseid.