1) Kvalitetskontroll

Les nøye gjennom MT rapporten før den sendes inn.

2) Er det redegjort for hva som er mistenkelig?

Er det redegjort for hva man mener er mistenkelige forhold, eller er det bare ramset opp en rekke transaksjoner mellom personer og selskaper? Vi mottar en del MT-rapporter der de rapporteringspliktige starter med å beskrive kundeforholdet og diverse selskaper/personer man mener kunden er i kontakt med. Det foretas så en beskrivelse av en rekke transaksjoner mellom aktørene, men det kommer aldri noe redegjørelse for hva man mener er mistenkelig. I en del tilfeller blir det da vanskelig å se hva den rapporteringspliktige egentlig har funnet mistenkelig.

3) Midlenes opprinnelse

Rapporteringspliktig skal så langt det er mulig bekrefte /avkrefte midlenes opprinnelse, herunder følge transaksjonene fra/til andre finansieringsinstitusjoner.

4) Hvem, hva, hvor, når og hvordan?

Gå gjennom MT-rapporten og kontroller at alle hvem, hva, hvor, når mv. er beskrevet og identifisert. Vi mottar en del MT-rapporter av denne typen: «Kunden har den senere tid satt inn store beløp på kontoen til firmaet sitt». I denne ene lille setningen er det flere uavklarte forhold:

 1. Hvem er kunden?
 2. Hva menes med den senere tid? (siste uke, siste mnd., siste år?)
 3. Hva menes med store beløp? (100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000?)
 4. Hvilken konto?
 5. Hvilket firma?
 6. Hvem har disposisjonsrett til kontoen?

Slik kunne man ha beskrevet dette: «Peder Ås har i perioden januar t.o.m. juni 2017 satt inn ca. 1 million på kontonr. 5555.55.55555 tilhørende sitt firma, Peder Ås Bygg». Peder Ås er eneste som har disposisjonsrett på nevnte konto.

Konklusjon – Eksempler på ord og uttrykk som bør unngås:

 • Kunden
 • Den senere tid
 • Store beløp
 • Firmaet sitt
 • Kontoen sin
 • Sin ektefelle/samboer (far, mor, bror mv.)
 • Tidligere
 • Senere
 • I går

5) Informasjon om kundekontakt

Informasjon om kundekontakt kan være en viktig del av grunnlaget til rapporten, for eksempel kundens svar på spørsmål fra rapporteringspliktige og kundens oppførsel.

6) Knytinger

Det er viktig å registrere knytinger som retter seg mot det mistenkelige (personer, organisasjoner, konto og betalingskort).

7) Legg ved alle relevante filer

Legg ved råfil og bearbeidet fil. Vedleggene må være navngitt.