Nå kan alle gå inn på www.kulturminnesok.no og finne frem til kulturminner i hele landet. Dette er en brukervennlig versjon av den tidligere omtalte databasen Askeladden, som krevde passord og brukernavn. Nå er alt tilgjengelig for publikum. Basen har oversikt over mer enn 100 000 kulturminner som for eksempel verdensarvsteder, kulturminner under vann og tekniske installasjoner.