Rørene rustet innvendig fordi de ble utsatt for vær og vind, og kvikksølvholdige avleiringer rant ut av rørene og ned i grunnen.

Post I i forelegget gjaldt forurensningsloven § 78 annet ledd første straffalternativ (skjerpende omstendigheter) jamfør § 7 første ledd – og formodentlig også § 78 første ledd bokstav a.

Post II gjaldt forurensningsloven § 78 annet ledd første straffalternativ jamfør første ledd bokstav b jamfør § 11, og grunnlaget var her at lagringen innebar brudd på vilkår i foretakets tillatelse. For begge postene kom naturligvis straffeloven § 48 a til anvendelse.

Forelegget var skrevet etter ordre fra Rogaland statsadvokatembeter.