Kystverket

Av Kystverkets infoavdeling / Politioverbetjent Kenneth Didriksen, Økokrim.

Det sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik (44) til Miljøkrim, ansvarlig for en etat med nesten 1 000 ansatte og et budsjett på 1,3 milliarder. Kystverket er blant annet ansvarlig for at de internasjonale reglene for havnesikkerhet iverksettes og overholdes.

– Jeg forstår at noen havner synes utgifter til pålagt sikkerhet er «surt» å måtte betale. Men Norge har ikke noe valg i en verden med terrortrusler. Vi må gjøre vårt, enten det gjelder havner, flyplasser eller andre potensielle terrormål. Om nødvendig kan vi faktisk stenge havner eller havneterminaler som ikke følger påleggene, sier kystdirektøren.

Slotsvik styrer et Kystverk som også ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensing. Etaten har hatt tunge oppgaver med oljesøl, og Slotsvik røper at Kystverket vurderer spesielle overvåkingstiltak for å avsløre skip som tømmer ut oljerester eller kjemikalier fra tankene i åpen sjø utenfor kysten vår.

– Slike miljøsyndere må avsløres og få sin rettmessige straff. Mulighetene som finnes ved satelittovervåkning, overvåkningsfly og Kystverkets eget sporingssystem for fartøy (AIS) er gode. Å arbeide for et rent hav er vårt viktigste mål, og vi benytter disse mulighetene når mistanken melder seg, sier Slotsvik, som ikke har noe i mot at både utenlandske og norske rederier gjøres kjent med dette. Og så er det et godt forbedringspotensial i å bringe disse sakene helt fram til domstolene, der Kystverket og Økokrim/politiet er de viktigste aktørene i arbeidet.

Kystverket er tillagt myndighet etter havne- og farvannsloven, losloven og deler av forurensningsloven.

– Dette gir oss makt, og den vil vi benytte oss av der det er nødvendig. Blant annet medvirker Kystverket ved kommunal planlegging av havner og sjøområder. Det er nokså ofte at vi har innsigelser i havnespørsmål der mektige interesser kjemper om å få benytte eller utvikle større eller mindre arealer. Vår rolle i dette er å passe på at ingen tar seg ulovlig til rette, sier Kirsti Slotsvik. – At vi enkelte ganger blir litt upopulære får bare våge seg. Det viktigste i hver enkelt sak er å finne løsninger som er til å leve med i framtida, sier hun. De som kjenner den nye kystdirektøren vet at selv om hun er bestemt på dette området, så er hun også innstilt på fornuftige kompromisser.

Kirsti Slotsvik er stolt av etaten hun leder. Hun er imponert over arbeidet som blir utført ved de fem regionkontorene, om bord i losbåtene, i etatens rederi, på trafikksentralene og ved Hovedkontoret. Kystdirektøren er også glad for at etaten, også før hun selv tiltrådte som leder, har lagt vekt på å ha gode og åpne kanaler til andre etater; til Forsvaret, forskningsinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner. – Dette akter jeg å videreutvikle. Vi er et lite land der samarbeid og samordning betyr utrolig mye for å bedre effektiviteten. Her er mye gjort, men også mye ugjort, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik

Kystdirektør Kirsti Slotsvik er stolt av etaten hun leder og er imponert over arbeidet som blir utført ved regionkontorene, om bord i losbåtene, i rederiet, på trafikksentralene og ved hovedkontoret. Foto: Kenneth Didriksen, Økokrim. Bildet av fyret er Hellisøy fyr og er tatt av Kystverket.


Kystverkets hjemmeside finner du her.