Hans Christian Bugges lærerbok har nå kommet i 3. utgave. I henhold til vaskeseddelen er boken utvidet ved at det gis en grundigere behandling av internasjonal miljørett og miljøretten i EU/EØS og ved nye kapitler om artsforvaltning, vannforvaltning og miljøetikk.