Skadeskyting av bjørn

Eidsivating lagmannsrett 8. oktober 2012

En mann ble dømt til 45 dager betinget fengsel og 10 000 kroner i bot for overtredelse av naturmangfoldsloven § 75 første ledd jf. § 15 første ledd. Han hadde skutt på en bjørn med hagle.

Veiarbeider i landskapsvernområde

Frostating lagmannsrett 22. oktober 2012

LF-2012-27032

Styrelederen i et veilag ble dømt til 50 000 kroner i bot for brudd på den nå opphevede naturvernloven av 1970. Han hadde engasjert en entreprenør som hadde foretatt veiarbeider som kunne endret landskapsvernområdets karakter vesentlig. Dommen er anket til Høyesterett.