Av politioverbetjent Lars Tore Ruud, Økokrim. Foto: politibetjent Terje Axelsen, Utrykningspolitiet

HavØkokrims miljøteam arrangert 19.-20. april et møte i Baltic Sea Task Force- regi. Hoveddelen av arbeidsmøtet ble denne gang avholdt på MacDonald Marine Hotell i North Berwich, Skottland.

Formålet med samlingen var at arbeidsgruppens medlemmer fra de nordiske og baltiske landene skulle bli kjent med den nyopprettede UK National Wildlife Crime Unit (NWCU) og innflytelsesrike The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Det var også viktig å fortsette arbeidet med temaet ”reptiler/ krypdyr” og herunder sikkerhet vedrørende håndtering av disse.

Etterretningsanalytiker Gillian Eastwood opplyste at NWCU er et rent etterretningsorgan, underlagt politiet. En av oppgavene er å samle informasjon som kan føre til at lokalt politi oppretter sak. NWCU etterforsker ikke egne saker, men leverer analyser til de ulike politidistriktenes Wildlife Crime Officers. Sistnevnte gir deretter NWCU prioriteringsdirektiv for kommende år.

To etterforskere (sivile utredere) fra stiftelsen The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) gav et innblikk i det arbeidet som organisasjonen deres utfører. Det ble spesielt pekt på problemet ved at aktører i fuglejaktmiljøet illegalt legger ut giftåter og umerkede feller for å redusere bestanden av rovfugl. Bakgrunnen er at fuglejegerne og rovfuglene er ute etter de samme fuglene. Jegerne vil derfor ha denne jakten for seg selv. Organisasjonen RSPB er svært stor og har solid støtte i befolkningen. RSPB er en verdensomspennende ideell organisasjon, med til sammen mange hundre ansatte. De utgir blant annet nyhetsbrevet «Legal Eagle» som har hovedfokus på etterretningsinformasjon om «wildlife crime».

Organisasjonen RSPB har tett dialog med NWCU og de lokale politietterforskerne som følger opp anmeldelser og rapporter som RSPB leverer. Det ble også redegjort for det tverrfaglige samarbeidsforumet mot faunakriminalitet i Storbritania, The Partnership for Action against Wildlife Crime (PAW), som ble opprettet i 1996.

I Storbritania er det stiftelsen The Royal Socitety for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) som har mottaksapparat og ansvar for håndtering av beslaglagte levende dyr fra politiet. RSPCA er, som RSPB, en profesjonell frivillig organisasjon. Det britiske tollvesenet har ansvaret for import og eksport, herunder mottaksapparatet og oppstalling av levende beslaglagte dyr på blant annet London Heathrow Airport.

The Baltic SeaTask Force/ CITES` arbeidsgruppen har så langt laget brosjyrer om kaviar (fra stør) og en CD-R samling av ulike sjekklister til bruk for politi og tollvesen. Målsetning for oss i politiet i Norge er at dette arbeidet så snart som mulige skal legges inn i Politiets MILJØinfo. Siden dette arbeidet synes å vente på seg, har vi gjentatte ganger vurdert alternative løsninger. Så langt er det foreslått å kopiere opp all informasjonen og spre den via løse CD-R plater. Dette er så langt holdt tilbake, fordi behov for stadige oppdateringer og mulighet for å komme over gamle og utdaterte versjoner synes overhengende.