rovbase_fokus.jpg

Av: Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM

Nye Rovbase.no er tilpasset nettbrett og mobiltelefon. Så lenge det er mobildekning er informasjonen om overvåkning av de fire store rovviltartene bare et par tastetrykk unna. Det finnes en løsning for å dele dataene direkte på sosiale medier og e-post for de som ønsker det.

Bjørn, jerv, gaupe og ulv overvåkes årlig for å samle kunnskap om bestandens størrelse, utbredelse og utvikling over tid. Overvåkningen er nødvendig for å kunne forvalte rovviltartene ansvarsfullt og bærekraftig på lang sikt.

Tidligere har publikum hatt tilgang til informasjon om kadaverfunn, døde rovdyr og DNA prøver, men i den nye versjonen finner du også observasjoner av spor.

Noe av informasjonen i Rovbase.no er unntatt offentlighet og vises ikke i den åpne delen, for eksempel observasjoner av hi. Derfor er en del av informasjonen fra overvåkningen av jerv utilgjengelig, fordi den er basert på å lokalisere valpekull ved hi.