Av spesialetterforsker Lars Tore Ruud, ØKOKRIM

Ideen og oppfinnelsen er slett ikke ny. Luftputebåter hadde sin storhetstid for flere tiår siden, både som en del av rustningskappløpet mellom Sovjet og i Vesten, og som hurtigående bil- og passasjerferger. Det som synes å være bekymringsfullt nå, er trenden med små luftpute- farkoster som omsettes til private aktører til fornøyelsesbruk. Så langt har slike vært mest vanlige i actionfilmer, men nå tilbys de gjennom flere importører også til egen fornøyelse og privat bruk.

 

Generelt ikke lov å bruke på land!

Når det gjelder slike farkoster, er det viktig å være klar over at de ikke er fritatt for alminnelige bestemmelser om avgifter, utrustning, registrering og bruk. Skal fartøyet brukes kun på åpent vann er det å betrakte som båt og underlagt de samme reglene som fritids- og småbåter. Da gjelder krav om blant annet importgodkjenning, lanterneføring og minstealder for bruk. Benyttes den på vei/ land gjelder veitrafikk-lovens bestemmelser om «annen ferdsel», hvilket i praksis utelukker legal bruk på vei. Om en fristes til å prøve den utenfor vei, f.eks. på islagte vann, på strand, myr, eng eller snødekt mark, gjelder restriksjoner for motorferdsel i utmark generelt.

Siden hele konseptet baserer seg på store vifter som blåser, er det også betydelig støy som fort kan sjenere og forstyrre omgivelsene og således rammes bruken gjennom ulikt lovverk f.eks. politvedtekter og produktforskrift.

Ved import skal ansvarlig myndighet klassifisere, godkjenne og eventuelt avgiftsberegne farkosten.

Flåte
Eksempel på enkel hoovercraft / luftputebåt, denne rommer to personer, og skal ha en toppfart på hele 96 km/t. Pris: 86 000 kroner før evt import.

Båt
Eksempel på en mellomstor hoovercraft/ luftputebåt for inntil 7 personer, lasteevne 700 kg, rekkevidde 600 km og toppfart 70km/t. Pris: 750 000,- kroner ferdig levert (begge bildene er fra leverandørreklame for det norske marked på internett - www.hovercraft.no)