Et datterselskap av ExxonMobil slapp i 2006 ut ca. 57 000 liter diesel i Mystic River, Massachusetts, USA. Utslippet skyldtes gjennomrusting i tank og pågikk i minst tolv timer før det ble oppdaget.

Straffesaken er nå forlikt mellom ExxonMobil og statsadvokaten i Det amerikanske miljøbeskyttelsesbyrået, melder avisa Boston Herald.

ExxonMobil må i henhold til forliket ut med om lag 42 millioner kroner. Om lag 38 milloner av dette beløpet skal gå til restaurering av våtområder i Massachusetts. Det er også en del av forliket at industriområdet hvor utslippet skjedde skal overvåkes i tre år av en rettsoppnevnt tilsynsmann.