Det har Vestfinnmark politidistrikt bestemt. Politidirektoratet må godkjenne navnebyttet.

På samisk blir Reinpolitiets nye navn Meahccepolitiija, eller Utmarkspolitiet på norsk. Det er politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt som har besluttet navneendringen etter en prosess med mange forslag og forslagsstillere. Det opplyser politioverbetjent Per Valved
i Reinpolitiet i Vestfinnmark politidistrikt.

– Navnet mener å beskrive enhetens oppgaver og kompetanse, samtidig som ønskene fra reindriftsnæringen imøtekommes ved at navnet ikke direkte knyttes til næringen, sier Valved.

Det var i fjor høst at Aas besluttet at Reinpolitiet skulle endre navn. Politimesteren har nå bedt Politidirektoratet om tillatelse til å ta i bruk det nye navnet Utmarkspolitiet / Meahccepolitiija. (©NTB)