Ærfuglkylling på vei ut i livet, Haakon Haaverstad
Tittel: Ærfuglkyllinger på vei ut i livet
Foto: Haakon Haaverstad, Statens Naturopsyn

Foto: Haakon Haaverstad, Statens Naturopsyn

I Norge er ærfuglen totalfredet i mesteparten av landet, utenom Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylke hvor du kan jakte på den fra 01.10 til 30.11. Ærfuglen er svært utsatt for oljesøl når den skifter vingefjær, en annen kritisk fase er rugetiden da hunnen og eggene er lett bytte for mink, rødrev, oter, kråke, måke og andre predatorer. (Kilde: wikipedia.org)

Hvis du har et bilde du ønsker å dele med Miljøkrimleserne, send ditt bidrag til miljokrim.okokrim@politiet.no (med beskrivelse av motivet, evt. en tittel). Kanskje er det ditt bilde som blir valgt neste gang.