Klif støtter forslaget om at personer som bryter miljøfartgrenser skal kunne ilegges bøter. Miljøfartsgrensene er viktige for å redusere helseskadelig svevestøv. Klif mener også at overtredelser av miljøfartsgrensen bør få samme reaksjon som overtredelser av ordinære fartsgrenser. Det vil si at sjåfører også vil kunne få prikker og miste førerkortet når de kjører fortere enn miljøfartsgrensen.