Polithuset i Østfold

Tekst: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM / kenneth.didriksen@politiet.no  //  Foto: rådgiver Lillian N. Øktner, ØKOKRIM

– Vi sitter trangt, men vi vet at det er en overgangsperiode, så det går helt fint, sier Sten Andersson, distriktets miljøkoordinator. Tonen er lett og ledig på det som sannsynligvis ble bygd som et tomannskontor, men som nå huser fem personer. Vi finner det som er politidistriktets miljøteam, i tredje etasje i en eldre bygård i Sarpsborg sentrum. Dataskjermer, pc-er og saksdokumenter til fem personer er stablet i et sinnrikt system på skrivebord og benker, alt har sin plass. På korktavlen på veggen henger flere bilder, blant annet saksbilder fra en brann på et fredet fortidsminne.

– Saken omfatter jo både kulturminne og brann, fortelles det, – og det passer jo bra! Hentydningen til at etterforskerne på miljø, økonomi og brann er samorganisert er tydelig. Vi får vite at det var en gjeng med sans for det okkulte som rundt vintersolverv markerte dette på en kirkegård. Markeringen førte blant annet til skadeverk og ble anmeldt.

Østfolds politimester har plassert kompetansen for etterforsking av miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet i samme boksen i den hensikt at de skal kunne jobbe mer effektivt og smartere. Som eksempel nevner hun forurensningssaker som har ligget ute på lensmannskontorene og blitt altfor gamle og kanskje heller ikke godt nok etterforsket.

– Hva er årsaken til det, spør Gangås retorisk. – Jo, de trenger noe økonomietterforsking for å komme i mål – noe spisset kompetanse på det – og da må man kunne hjelpe til på tvers av linjer med det som er ens eget spesialområde.

Variert fagbakgrunn

– Vi ser frem til å få nye lokaler, sier Cathrine Steffensen. Hun er den sist ansatte, og har i tillegg til Politihøgskolen også utdannelse som arkeolog. Steffensen er, sammen med Geir Austvik, etterforsker på miljø­teamet. Han har i tillegg til politiutdannelsen også kompetanse innen sjøfart.

Janne Eriksen, Birthe Svartdal og Jørgen Engebretsen er etterforskere på økonomisakene, og avsnittet har i tillegg to politirevisorer og en brannetterforsker, Frode Sivertsen. Østfold politidistrikt har to jurister som jobber med miljø­saker, Elisabeth Rastad og Morten Lundén. Er disse to miljøjuristene skjermet mot andre sakstyper? Spørsmålet går til politimesteren.

– Tja…, den ene er nok mer eller mindre skjermet, men hun har ikke full stillingsandel. Men de vil nok aldri bli helt skjermet, det er jo også et spørsmål om kapasitet. Det blir opp til lederne å utnytte de resursene de har og samtidig sørge for å prioritere miljøsaker og utvikle fagmiljøet.

Sten Erik Andersson er etterforskingsleder og har jobbet med miljøsaker i lang tid. Som politidistriktets miljøkoordinator er han nestor på laget. Han var tidligere plassert på Hvaler lensmannskontor, men nå er stillingen plassert sentralt sammen med resten av fagmiljøet.

– På Hvaler lensmannskontor jobbet det fem stykker, og kontoret trakk alle typer saker inkludert sivile saker, forteller Gangås. – Da kan vi ikke levere den tjenesten lokalbefolkningen der ønsker og har behov for, og miljøsatsingen blir også skadelidende. Derfor har vi foretatt endringer. I sum ønsker befolkningen seg forebyggende polititjeneste og uniformert politi, spesielt i tiden på sommeren når det strømmer til med feriegjester.

Miljøarbeidet i Østfold er absolutt i støpeskjeen nå, og kollegene sitter ganske trangt i påvente av å få flytte til nye lokaler. Det blir spennende å se resultatet av alle endringene som venter miljøgjengen i Østfold.

Gruppebilde

Gruppebilde

Foto 1 fra venstre: Politimester Beate Gangås, leder Tom Erik Guttulsrød, etterforskingsleder/miljøkoordinator Sten Erik Andersson, etterforsker Frode Sivertsen, etterforsker Geir Austvik og etterforsker Cathrine Steffensen.

Foto 2 fra venstre: Politiadvokat Morten Lundén og politiadvokat Elisabeth Rastad.