Skilt GeiloProgram

Vi legger opp til et spennende program med både egne og eksterne foredragsholdere. Fullstending program kommer snart.

Påmeldingsfrist 19. juni

Påmelding skjer til til teamkonsulent Nina Norset Little: nina.norset.little@politiet.no

Vi ber alle opplyse om navn, tittel, tjenestested, telefonnummer og e-postadresse i påmeldingen.