Av senioringeniør Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet & redaktør for Miljøkommune.no

Undersøkelser viser at det er utfordrende for kommunene å ha oversikt over et komplisert lovverk på miljøområdet, som omfatter alt fra prioriterte arter, radon og kulturminner som påvirker arealplanleggingen, til konsekvensene av bedrifters utslipp i avløpsnettet og graving i forurenset grunn.

Særlig de mindre kommunene, som har få saksbehandlere på plan- og miljøområdet, har hatt behov for bedre rådgivning fra staten. Bedre saksbehandling, bedre miljø. Miljøvernmyndighetene har opprettet Miljøkommune.no blant annet fordi miljøområdet er svært omfattende og variert. Nå kan kommunenes saksbehandlere finne kvalitetssikret informasjon på det nye nettstedet, som er en veiviser i kommunal miljøforvaltning og planlegging.

Bedre saksbehandling gir også bedre miljø

På Miljøkommune.no finnes blant annet en oversikt over kommunenes myndighet og plikt etter miljølovverket. Nettstedet inneholder også praktiske veiledninger om hvordan konkrete myndighets- og pliktoppgaver på miljøområdet kan løses. Vi har dessuten utarbeidet brevmaler og sjekklister for ulike arbeidsprosesser på en del saksområder, beregnet på saksbehandlerne i kommunene.

Vi vil stadig forbedre Miljøkommune.no. Derfor ber vi om tilbakemeldinger fra brukerne, ikke minst gode eksempler på hvordan konkrete saker kan behandles. Vi håper saksbehandlerne i kommunene, øvrige ansatte i kommune-Norge og mange andre hjelper oss med å videreutvikle nettstedet.

God nytte av nettsiden
  • En politimann ringte nylig til Miljødirektoratet for å spørre om reglene knyttet til forsøpling. Han ble henvist til Miljøkommune. no, der det er en oversikt over slikt regelverk.
  • En kommune hadde bedt rettsvesenet om en tillatelse til å rydde opp i hensatte biler. Dommeren ringte for å undersøke om kommunen trengte denne avgjørelsen fra rettsvesenet. Han ble henvist til Miljøkommune.no, der det står at kommunen selv har myndighet til å pålegge og eventuelt gjennomføre slik opprydning med hjemmel i forurensningsloven.