Stillingsannonse Miljøteamet

Vi tilbyr spennende faglige utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Stillingen avlønnes som politioverbetjent (SKO 0287) ltr. 53–70 som for tiden er kr 425 800–579 400 avhengig av utdanning og erfaring. I tillegg kompen-seres politioverbetjenter i ØKOKRIM midlertidig med et tillegg på kr 41 680.

 

Kontaktperson: 

Førstestatsadvokat og teamleder Hans Tore Høviskeland, 23 29 10 00. For full kunngjøringstekst, se www.okokrim.no, www.politijobb.no eller www.nav.no.

Søknadsfrist: 15.09.2011