I perioden 10.–14. februar 2011 skjedde den største lakserømmingen noensinne i Midt Norge. Fra Salmar Farmings anlegg ved Værøy i Hitra kommune rømte 175 000 laks med en gjennomsnittsvekt på noe under to kilo. Dette skjedde i tilknytning til en avlusing av anlegget, en prosess som påtalemyndigheten mener ikke ble foretatt forsvarlig.

I forelegget mot selskapet er det anført at avlusingsprosessen ble gjennomført i et høyt tempo, dels av personer som – ved avslutningen av arbeidsperioden – hadde jobbet i mer enn 30 timer. Videre omfatter forelegget at nota i den aktuelle merden ikke ble kontrollert før tilbakeføring av fisken, verken ved bruk av dykkere, kamera eller visuell kontroll fra overflaten.

Hadde det skjedd, ville de lett ha oppdaget at deler av nota fortsatt hang fast i flytekraven og unngått at den revnet da fisken ble ført tilbake.

Arbeidsoperasjonen ble avsluttet torsdag kveld, men verken fredag, lørdag eller søndag gjennomførte firmaet kontroll av anlegget.

Først da lokale fiskere på mandag morgen tok kontakt med firmaet for å varsle om at de hadde begynt å få mye oppdrettslaks, gjennomførte firmaet en kontroll og oppdaget da raskt at den aktuelle merden var tilnærmet tom for fisk.

I tillegg til postene vedrørende uforsvarlig gjennomføring av den aktuelle avlusingsprosessen og manglende daglig tilsyn, omfatter også forelegget overtredelse av matloven ved at dødfisk ikke var fjernet fra produksjonsenheten.

Boten til foretaket er fastsatt til 4 millioner. Anleggets driftsleder er ilagt forelegg på 30 000 kroner for de samme forholdene.
Foretaket har en frist til 12. desember 2011 for å ta stiling til vedtagelsen.