"Markedsmanipulasjon begått av de børsnoterte selskapene selv, og deres øverste ledelse, er spesielt skadelig for den tilliten til aksjemarkedet som norsk næringsliv er avhengig av. ØKOKRIM ser derfor alvorlig på denne type saker, noe som gjenspeiles i størrelsen på boten DNO har vedtatt", sier førstestatsadvokat i ØKOKRIM, Hans Christian Koss.

Høsten 2008 inngikk DNO en avtale med KRG i Nord-Irak om at KRG skulle kjøpe nesten fem prosent av selskapets aksjer direkte fra DNO og slik bli en av DNOs største aksjonærer. Handelen ble gjennomført og avtalen ble holdt hemmelig for markedet ved at det ble gitt ufullstendige, uriktige og villedende opplysninger om transaksjonen. Da britiske og norske børser og myndigheter begynte å se på eierskapet, begynte KRG å selge aksjene i markedet. I forkant av salg ga "oljeministeren" i KRG uttrykk for positive og kursdrivende forventninger relatert til DNOs engasjement i de kurdiske områdene i Nord-Irak, og aksjeprisen steg markant. KRG tjente til slutt over 100 millioner kroner på transaksjonen.

DNO og selskapets tidligere administrerende direktør har vedtatt de to bøtene ØKOKRIM har ilagt dem for lovbruddet og saken er dermed avsluttet. ØKOKRIM vil imidlertid også fremover ha oppmerksomhet på slik alvorlig økonomisk kriminalitet som manipulasjon av aksjemarkedet representerer.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436