frosk.jpg

Fra: Landbruks- og matdepartementet / Illustrasjon: Shutterstock

På grunnlag av en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet har Mattilsynet utarbeidet en liste med 16 arter av krypdyr (slanger, skilpadder og øgler) og to arter av amfibier (frosk) som de mener bør kunne tillates innført og holdt i private dyrehold. I 2013 ba Mattilsynet om aksept for å høre forskriftsendringer på dette området.

På bakgrunn av fagmyndighetens råd, ønsker departementet nå å kartlegge synspunkter i denne saken, samt få en oversikt over hvordan en eventuell oppmyking av forbudet vil bli mottatt. Mattilsynet har derfor fått i oppdrag å klargjøre et høringsnotat om saken innen utgangen av oktober 2015.

Departementet har ikke konkludert og vil bruke høringen til å få viktige innspill for å avgjøre om regelverket skal endres eller  om dagens forbud skal bestå.