Innbydelse vil blant annet bli sendt til Fiskeridirektoratet samt politi­distrikter og statsadvokatembeter hvor det finnes oppdrettsanlegg av en viss størrelse.

ØKOKRIM sitt arbeid på dette fagområde har gitt enheten en god oversikt over utfordringene ved etterforskning og påtalebehandling. ØKOKRIM ønsker nå å videreformidle erfaringer vi har på området, samt en del grunnleggende kunnskap om oppdrettsnæringen.

Representanter fra ØKOKRIM og Fiskeri­direktoratet vil i hovedsak stå for undervisningen. Seminaret vil bli arrangert i Bergen – enten fra 8. til 9. april eller 9. til 10. april 2014 (kl. 10–14). ØKOKRIM vil om kort tid sende ut invitasjon.