Illustrasjonsbilde hundEndringen er en direkte følge av rovdyrforliket 
i Stortinget 2011 og har derfor ikke vært på høring.

Samtidig trådte § 17a om avliving av vilt i rovdyrsikker hegn i kraft.