Av politioverbetjent Kenneth Didriksen, Økokrim, foto av maleriet Lauritz Haaland «Losen går ut» (1897)

Maleriet som var stjålet var av den norske maleren Lauritz Haaland og var lagt ut til salg med et utrop på 100 000–150 000 norske kroner.

Maleriet «Losen går ut»Ved kontakt med auksjonshuset fikk politiet straks vite navn på hvem som hadde kjøpt maleriet.

En privatperson fra vestlandet hadde fått tilslag på auksjonen og i godt samarbeid mellom et par politidistrikt ble det også klart at vedkommende fremdeles hadde maleriet i sin besittelse. Maleriet veide, med ramme, ca. 100 kg og størrelsen var på omtrent 2,5x2 meter, så det var forbundet med en del møye å flytte på kunstverket.

Både det norske auksjonshuset og vedkommende kunde som der hadde kjøpt maleriet hadde gjort dette i god tro og i full forvissning om at alt var i sin skjønneste orden. Uansett godtroerverv så vinnes det ikke eierskap til løsøreting, deriblant kunst, som er stjålet. Det ble tatt kontakt med tyske Bundeskriminalamt som fikk overbrakt opplysningene om at maleriet var funnet og i god behold. Samtidig ytret han som i god tro hadde kjøpt maleriet, og som hadde det i sin besittelse, at han svært gjerne kunne tenke seg å kjøpe maleriet rettmessig, og da av rette eier. Dette gjorde at saken fikk en ny vending. En avtale om kjøp er i skrivende stund under forhandling og politiet kan da eventuelt slippe å ta beslag i maleriet for videre frakt til Tyskland.