I databasen Askeladden vil du finne informasjon om blant annet bygninger, arkeologiske kulturminner, tekniske og industrielle kulturminner, verdensarvsteder, kulturminner under vann og kirkesteder.

Det er Riksantikvaren som står bak satsingen. Databasen som blir tilgjengelig via Riksantikvarens hjemmesider www.riksantikvaren.no, vil få form av et kart der kulturminnene er lagt inn. Via nettstedet kan alle interesserte klikke seg inn og se bilder og detaljert informasjon om kulturminnene i de enkelte områdene.

På sidene vil alle brukere ha anledning til å legge inn egne kommentarer og notater. I tillegg vil databasen inneholde kart, satelittbilder, fotografier og andre illustrasjoner.

www.riksantikvaren.no