Den nye leketøyforskriften innfører det europeiske leketøydirektivet. Den skjerper reglene for innhold av farlige stoffer i leketøy. Forskriften regulerer også fysiske, mekaniske og elektriske egenskaper ved leketøy i tillegg til antennelighet, radioaktivitet og hygiene.

Kilde: www.miljodirektoratet.no