Forskrift av 20. desember 2010 nr. 1763 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, som gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser, erstatter den tidligere forskriften av 6. oktober 2008 nr. 1121, som oppheves. Fra samme dato ble også forskrift av 6. oktober 2008 nr. 1122 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen opphevet.

Forskrift av 20. desember 2010 nr. 1764 om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien, erstatter den tidligere forskriften av 6. oktober 2008 nr. 1137.

Forskrift 6. oktober 2008 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land er opphevet.