Veiledning til rapportering

Publisert
 
 
Veiledning til flere virsomhetsgrupper publiseres etterhvert.

 


Informasjon til rapporteringspliktige om Covid-19

Publisert
 
Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.