Som et ledd i bekjempelsen av ulovlig handel med stjålne kulturgjenstander har Interpol gitt autoriserte brukere direkte tilgang til sin internasjonale database over stjålne gjenstander via en sikker nettside. Databasen inneholder oppdaterte opplysninger om nærmere 34 000 stjålne kulturgjenstander på verdensbasis.

Ikke bare rettshåndhevende myndigheter, men alle interesserte brukere, kan få tilgang til databasen etter å ha søkt om det. Interesserte aktører som ønsker tilgang til basen, må først fylle ut et søknadsskjema for å få tildelt et individuelt passord som gir tilgang til databasen.

Med direkte tilgang til databasen vil brukerne få sanntids adgang til de nyeste opplysningene om stjålne kunstverk verden over, som kontinuerlig oppdateres av Interpols generalsekretariat i Lyon når nye opplysninger kommer til. De tilgjengelige opplysningene innbefatter ikke personopplysninger, men kun opplysninger som knytter seg til gjenstandene, som beskrivelser og bilder av stjålne kulturgjenstander.

Koordinatoren ved Interpols avdeling for stjålet kunst (WOA), Karl Heinz Kind, sa at tilgang og bidrag til databasen utgjorde «et viktig verktøy for effektivt å bekjempe ulovlig handel med kulturgjenstander». Han sa at det forventes en økt rapportering fra Interpols 187 medlemsland slik at alle land til fulle kan utnytte fordelene med informasjonsutveksling, slik det er med all kriminalitetsrapportering.

«Tilgang til opplysninger om stjålen kunst er svært viktig for å skape bevissthet om beskyttelse av kulturskatter», sa Kind.

«Når opplysninger om en stjålen kulturgjenstand legges inn i databasen, og man får utvidet direktetilgang til databasen, utgjør dette et viktig hinder mot ulovlig handel med denne gjenstanden fordi det blir langt vanskeligere å omsette den», fortsatte Kind.

Ettersom databasen ikke bare blir gjort tilgjengelig for rettshåndhevende myndigheter, men også for alle berørte kulturinstitusjoner og profesjonelle aktører (inkludert kulturministerier, museer, auksjonshus, kunstgallerier, stiftelser, samlere osv.), vil det bli desto vanskeligere for en selger eller kjøper å hevde at man ikke hadde anledning til å sjekke om gjenstanden var meldt stjålet.

Den nettbaserte, direkte tilgangen til databasen erstatter DVD-en «INTERPOL – Stolen Works of Art» som man tidligere kunne få tilgang til mot søknad.

Norsk kunstverk
Stokkebåt
Norske kunstverk, her illustrert med et maleri fra Norsk Sjøfartsmuseum, finnes stadig oftere igjen i illegale marked verden over. Foto: Kenneth Didriksen, Økokrim Stokkebåten fra Sørum er fra førromersk jernalder (år 500 f.Kr. til år 0) og er Norges eldste båt. Den er, med baugen brukket, av ca. 10 meter lang og er et uttrykke for sin tids høyteknologi. Foto: Kenneth Didriksen, Økokrim

Interpols hjemmeside finner du her.