Av politiinspektør Frode Bjeglerud, Politidirektoratet

politidirektoratet

 

Videreutdanning på Politihøgskolen

I Riksadvokatens og Politidirektoratets sentrale prioriteringer er alvorlig miljøkriminalitet ett av de prioriterte områdene. Det er derfor viktig at politiet har høy faglig kompetanse for å etterforske disse straffesakene. I perioden 1989–2003 gjenomførte 330 ansatte i politiet og påtalemyndigheten en videreutdanning i bekjempelse av miljøkriminalitet ved PHS. Politidirektoratet har mottatt flere forespørsler om når PHS skal fortsette med dette studiet. Det er derfor gledelig å kunne informere om at dette studiet vil bli gjennomført i 2008. Avhengig av antall søkere vil PHS fra og med 2008 forsøke å gjennomføre studiet annethvert år. Økokrim vil være en viktig bidragsyter til dette studiet. Studiet gir 20 studiepoeng.

 

Sentralt Miljøforum

1. juni 2007 ble møte i Sentralt Miljøforum avholdt. NVE ble tatt opp som ny deltaker i forumet. På møtet var det satt av tid til evaluering av Sentralt miljøforum. Det var bred enighet om at forumet gir en gevinst med sitt nettverk. Det var også et ønske om flere felles tiltak mot miljøkriminalitet. Konkrete forslag som ble nevnt var ønske om fellesaksjoner, arbeidsgrupper og kompetansehevende tiltak i form av ulike kurs. Politidirektoratet støtter disse forslagene og mener dette vil bidra til en mer effektiv bekjempelse av miljøkriminalitet og ikke minst en felles forståelse av regelverket.