Av politiinspektør Frode Bjeglerud, Politidirektoratet

 

Miljøseminaret i Ålesund

Politidirektoratet vil benytte anledningen til å takke Miljøteamet ved Økokrim for et meget godt gjennomført seminar i Ålesund 27.-29. august. Seminaret, som ble avviklet over tre dager, ga god tid til de ulike temaene, til diskusjon og en mer uformell dialog mellom deltagerne. Temaene som ble presentert på seminaret viser bredden i utfordringene som finnes innenfor miljøkriminalitet. Det var også satt av tid til et hyggelig besøk i Atlanterhavsparken.

 

Ny fagansvarlig for miljøkriminalitet i Politidirektoratet

Undertegnede slutter i Politidirektoratet 1. november.

Ny fagansvarlig for miljøkriminalitet i POD vil bli Ingunn Mansås Kjærstad. Ingunn kommer fra Oslo politidistrikt hvor hun er ansatt som politiadvokat på Finans- og miljøkrimseksjonen. I perioden frem til Ingunn starter i POD vil seksjonssjef Kristine Beitland være kontaktperson innenfor faget miljøkriminalitet.

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til Miljøteamet ved Økokrim for mange gode faglige innspill. Samtidig vil jeg også berømme den innsatsen som den enkelte etterforsker, påtaleansvarlig og miljøkoordinator gjør i kampen mot miljøkriminalitet.