Tekst og foto av politioverbetjent Kenneth Didriksen, Økokrim.

IDObject-ID prosjektet bygger på to forutsetninger: For det første så kan ikke et gjenfunnet stjålet objekt bli returnert til rett eier uten at det har blitt beskrevet på forhånd; for det andre er det viktig at informasjonen om et stjålet objekt flyter raskere enn objektet selv. Sistnevnte er nødvendig for å bekjempe illegal handel med kunst og kultur.

Object-ID prosjektet ble initiert av J.Paul Getty- stiftelsen i 1993 og standarden ble lansert i 1997. Ordningen blir støttet og markedsført blant annet av FBI, Scotland Yard og Interpol samt også UNESCO, museer, kulturminneorganisasjoner, kunsthandlere og forsikringsbransjen. Målet var å lage en registreringsordning som var svært enkel, men likevel god nok til å tilfredsstille minimumskrav til sikker identifisering

Etableringen av Object-ID som standard bidrar til bekjempelsen av illegal tilegnelse av kunst og kulturgjenstander ved at dokumentasjonsarbeidet forenkles og standardiseres globalt.

Dette er et viktig hjelpemiddel både for museums- og kunstbransjen og for politiet sier sekretær for norsk avdeling i International Council of Museums (ICOM), Leif Pareli. Han har deltatt i arbeidet med å oversette Object-ID-sjekklisten til norsk som ledd i en aksjon i ICOM internasjonalt. Den norske listen, som en av de få utenom verdensspråkene, ligger nå tilgjengelig på nettsiden http://icom.museum/object-id/checklist.html og på Norsk ICOMs hjemmeside www.icom-norway.org.

Det kan nå mange steder forsvinne et maleri eller en annen kulturminnegjenstand fra en offentlig bygning eller bygdemuseum uten at noen med sikkerhet kan beskrive dette godt nok for en senere ettersøkning og identifisering sier Pareli. Han fremholder at kunstverk som er registrert i henhold til Object-ID med letthet vil kunne beskrives detaljert nok til at det kan brukes i en ettersøkning.

Object-ID har tatt konsekvensen av at det kan være ganske håpløst å etterlyse eksempelvis et stjålet bilde med ”båt og sjø som motiv og at det var ca en meter høyt”. Object-ID gir mulighet til å registrere kunst- og kulturgjenstander på en enkel måte slik at dette blir sammenfallende med databaser hos f.eks. Interpol og Art Loss Register.

 

Hva er ICOM?

ICOM (The International Council og Museums) er en internasjonal organisasjon for museum og museumsansatte som er engasjert i konservering, videreføring og formidling av verdens natur- og kulturarv.

ICOM er en Non-Governmental Organisation (NGO) med fomell tilknytning til UNESCO og har konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd. Organisasjonen ble stiftet i 1946 og har i dag 21 000 medlemmer i 140 land.

Norsk ICOM skal fremme interessen for internasjonalt museumsarbeid i Norge og fremme medlemmenes synspunkter og interesser i det internasjonale samarbeidet.

Norsk ICOM kan kontaktes på telefon 22 20 14 02 og e-post sekr@icom-norway.org.