Carew mistenkes for å ha gitt uriktige opplysninger i sin skattemelding ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet. Han mistenkes også for å ha gitt uriktige opplysninger om sin inntekt og formue i Norge.

«Dersom du er i Norge mer enn 183 dager i året, så anses du som bosatt i Norge. Alle som er bosatt i Norge skal opplyse om all sin inntekt og formue i skattemeldingen og betale skatt av dette" sier påtaleansvarlig i saken», førstestatsadvokat Marianne Bender.

«Vi vil nå bruke nødvendig tid til å etterforske, for å finne ut om det har skjedd en skatteunndragelse eller ikke», sier Bender.

Økokrim har foretatt ransakinger på flere adresser.

Ingen personer er pågrepet i aksjonen.

Kontaktpersoner i Økokrim er:
Førstestatsadvokat Marianne Bender telefon: 902 04 300
Kommunikasjonsansvarlig i Økokrim: Ellen Cecilie Eriksen telefon: 474 88 858