Oppdretteren fikk påvist Pankreas Disease (PD) på en av sine lokaliteter i Romsdalsfjorden. Sykdomsutbruddet medførte så stor dødelighet at de ikke klarte å ta opp den døde fisken fortløpende. Resultatet var at da lokaliteten var slaktet ut, lå det fortsatt igjen en ikke ubetydelig mengde med død- og delvis råtten laks.

Nøtene ble tatt opp ved bruk av oppdretters arbeidsbåt. Denne var utstyrt med en dreibar blokk på styrbord side og en stor trommel var montert på babord side av dekket. Opptak av nøtene ble gjort ved at noten ble løsnet fra ringen og et tau ble dratt over blokken og festet til noten. Noten ble nå sluppet helt løs fra ringen, og det medførte at den sank, og at det som var av død fisk, ble sluppet i sjøen. Noten ble så rullet inn over blokken og inn på trommelen. Når så spissen av nota kom til ripa, ble det skåret hull i notlinet slik at det som lå igjen av død fisk i bunnen av nota også ble sluppet på sjøen. Til tross for at mannskapet på arbeidsbåten så at det slapp ut mye død fisk allerede ved opptaket av den første nota, fortsatte de på samme måte med de øvrige nøtene. Arbeidsbåten var ikke utstyrt for å ta vare på død fisk, og mannskapet hadde tatt opp nøter på tilsvarende måte i 10 år.

Oppdretters båt
Oppdretters arbeidsbåt

Bildene viser blokken på styrbord side og trommelen på babord side av dekket.