– Ved å legge inn en observasjon på internett eller ved hjelp av den nye appen bidrar du til mer kunnskap om rovdyrene og hvor de lever i landet, og er også med på å styrke nøyaktigheten i bestandstallene for disse artene, sier leder i Rovdyrdata Morten Kjørstad. Les mer om dette på rovdata.no.


Kilde: NRK.no/Rovdata.no