Av politioverbetjent Lars Tore Ruud, Økokrim. Illustrasjonsfoto av leopard-gekko.

Leopard-gekko illustrasjonsbilde

Arbeidsgruppen ferdigstilte i løpet av møtet sin siste BSTF/CITES CD-plate. Denne platen er bygget opp omkring en rekke ulike dokumenter og informasjon vedrørende handel med truete arter. Platen, som datateknisk er tilrettlagt av Økokrim v/Kurt Inge Nygjerdet og undertegnede, er enkel å ta i bruk med blant annet innlagt autooppstart. CD-platen gir innledningsvis en kort innføring i hva BSTF-arbeidet har gått ut på. Den har dessuten vedlagt et interaktiv CITES opplæringsprogram og automatiske linker/koblinger til internettsider til ulike relevante organisasjoner over hele verden. Platen er så langt distribuert innad i BSTF, men Miljøteamet vil også sende platen til alle landets miljøkoordinatorer og jurister.

Som en avslutning på sitt arbeid ønsket arbeidsgruppen å aktivt være tilstede og kontrollere nevnte reptilmesse og det internasjonale miljøet omkring hold av reptiler. I den anledning var også tollvesen og politi i Norge og Sverige varslet om mulige forsøk på ulovlig innførsel av reptiler. I Danmark var tollvesenet langs grensen til Tyskland orientert om arrangementet med tanke på eventuelle ulovlige arter som kunne bli innført for videre salg på messen.

Fredag kveld den 5. oktober ble det på grensen mellom Tyskland og Danmark gjort tilslag og undersøkelse av en lastebil på vei fra Nederland til Herlev. Bilen viste seg å inneholde en rekke arter levende reptiler som skulle selges på messen, men ingen arter ble av tollvesenet identifisert som ulovlige å importere til Danmark.

BSTF/CITES arbeidsgruppen foretok en anonym undersøkelse og gjennomgang av hele arrangementet. Mange tusen ulike dyr og planter ble tilbudt for salg og det var kø av mennesker for å komme inn på messen nær sagt til den stengte klokken 16.00. Det ble omsatt en rekke ulike CITES-arter innenfor gruppene krypdyr, frosker/padde, spindere, pattedyr, insekter, fugler, fisk og flere typer planter. Omsetning av CITES-arter er derimot ikke ulovlig internt i et land, ettersom CITES er en konvensjon som kun regulerer internasjonal (grensekryssende) handel.

Foruten det svært store tilbudet av, for norsk fauna, relativt ukjente og fremmede arter, gjorde også omsetningen av levende fôr inntrykk. Levende fluer, larver, gresshopper, sirisser, rotter og mus ble omsatt i stor skala (tusentalls…!). Nyfødte rotteunger, såkalte «pinkies» ble solgt på samme måte som godteri i løs vekt. Det ble forklart at reptiler primært vil ha levende føde og at de eventuelt må lures/«trigges» for å eventuelt spise døde byttedyr.

Utenfor messen ble det foretatt en visuell undersøkelse av utenlandske kjøretøy, og av spesiell interesse ble det registrert og notert en finsk- og seks svenskregistrerte biler. Disse ble alle innmeldt og rapportert til sine respektive lands tollvesen. Ingen norske besøkende ble registrert på messen.