En Interpol-rapport, som skulle identifisere bakmennene og omfanget av ulovlig elfenbenhandel, har i løpet av en to-ukersperiode avslørt hundrevis av objekter til en verdi av cirka 1,45 millioner euro til salgs på nett i ni europeiske land.

I «Project Web», som ble støttet av den internasjonale «Fund for Animal Welfare (IFAW), ble 660 annonser på 61 auksjonssteder analysert av spesialister i de nasjonale organene. Mengden elfenben til salgs ble anslått til å representere cirka 4 500 kilo.

Med få krav til selgerne om å dokumentere at elfenbenet er fremskaffet på lovlig vis, og tidligere IFAW-etterforskning som viser at elfenben er det mest omsatte produktet på internett av faunaprodukter, er introduksjonen av nytt regelverk knyttet til netthandel og godt samarbeid med Tollvesenet for å kunne etterforske og hindre illegalt elfenbensalg over nett, en av rapportens viktigste anbefalinger.

«Den illegale handelen med elfenben er en av de største truslene mot de ville elefantene, og innsatsen til dem som håndhever regelverket, må skje både på og utenfor nettet hvis vi skal bekjempe denne kriminaliteten», sa David Higgins, leder av INTERPOLs miljøprogram.

I 2010 godkjente CITES en resolusjon som sier at «land evaluerer eller utvikler sine nas­jonale mål for å forsikre at de i tilstrekkelig grad er i stand til å kontrollere den lovlige handelen med truede arter, etterforske den ulovlige og straffe overtrederne.

«Denne CITES-resolusjonen var et viktig internasjonalt steg mot å bekjempe illegal handel med truede arter på nett. Samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene i INTERPOLs initiativ Project Web markerer et nytt, viktig steg mot den koordinerte innsatsen som kreves for å stenge denne ødeleggende handelen», sa Azzedine Downes, president og CEO i IFAW.

«Project Web» var første gang det ble igangsatt etterforskning av ulovlig faunahandel på Internett, koordinert av «the world police body» (INTERPOL, red. anm.).