Duna har arbeidet både lokalt og nasjonalt på dette feltet i mange år, blant annet med ØKOKRIM, Politihøgskolen og Politidirektoratet. Politimesteren uttrykte at politiet er Duna en stor takk skyldig for denne innsatsen.