Et oppdrettsanlegg på Nordmøre har vedtatt et forelegg på 300 000 kroner etter en rømming av om lag 3 300 laks vinteren 2008. Under lossing av smolt kom brønnbåtens propell borti merden, slik at det ble et hull på 4-5 m². Laks rømte ut av hullet.

Det var dårlig vær og mørkt, og brønnbåten var større enn den som vanligvis ble benyttet.

Forelegget gjelder brudd på kravet til særlig aktsomhet for å hindre at fisk rømmer, som nå er hjemlet i akvakulturforskriften 17. juni 2008 nr 822 § 37 første ledd første punktum.

Skipperen på brønnbåten fikk en bot på 20 000 for brudd på akvakulturloven § 12 om forsvarlig bruk av utstyr som brukes i oppdrettsvirksomhet.