I tillegg til de faste postene vil tema på møtet være blant annet ny skipsarbeidslov som trådte i kraft 20. august 2013, og sikring og behandling av bevis fra utslipp fra skip. Programmet er under utarbeidelse, så hvis du har noe forslag i den anledning, tar vi gjerne i mot tilbakemeldinger: per.kristian.haaland@politiet.no.

Møtet er relevant både for etterforskere (taktisk/teknisk) og for påtalejurister og stats­advokater, og invitasjon vil bli sendt per mail til postmottak i politidistriktene, statsadvokatene og samarbeidende etater før jul.