CITES (Convention on International Trade in Endang-ered Species of Wild Fauna and Flora) regulerer handel, besittelse mv av truede dyrearter. Brudd på 
Illustrasjon av skildpadde

CITES-reglene er straffsanksjonert ved forskrift 15. november 2002 nr. 1276 om handel med truede arter (CITES).

Dette fikk en kvinne fra indre Sunnmøre erfare da hun ble tatt med en rødøret terrapin, (i hvert fall noe) bedre kjent som vannskilpappe. Boten ble 10 000 kroner.

På ytre Sunnmøre er en ung mann bøtlagt for å holde en slange av typen Boa constrictor. Den er også oppført på CITES-listen. Fellesboten med blant annet oppbevaring av sats og apparatur til hjemmebrenning ble 12 000 kroner.

 

Bildet: Rødøret terrapin/vannskilpadde. Foto: yaymicro