jakt_magasin.jpg

Artikkelen til Tore Andestad «Uforklarlig eller uforsvarlig» gir ytterligere utdyping og innsikt. Skuddplassering har også fått omtale i bladet Jeger nr. 3/2015 (som utgis av Egmont) hvor undertengede på vegne av Miljøkrim innga tilsvar med ytterligere henvisninger til de rettskilder som er relevant for problem­stillingen, herunder dyrevelferdsloven § 20. Trykk på bildet for å hente opp artikkelen.