Småbåtguilden, illustrasjon

Tekst: politioverbetjent Arne Køste, Havnepolitiet Oslo / arnekoste@politiet.no

For noen år tilbake ga politidistriktene i Asker og Bærum, Follo, Søndre Buskerud og Oslo ut hver sine veiledninger til båtfolket på papir. Etter hvert fant vi ut at vi kunne samarbeide om en mer helhetlig informasjon for hele området i indre Oslofjord.

Båtfolket forholder seg jo ikke til de adm­inistrative grensene, og det er stort sett det samme publikumet man treffer på fjorden uansett hvilket politidistrikt man befinner seg i. Et dugnadsarbeid og spleiselag ble satt i gang for å lage et felles produkt. Med på arbeidet var også Oslo Havn KF, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud og Statens naturoppsyn. En konsulent ble leid inn for å lage kartgrunnlaget. Resultatet ble vår felles brosjyre «Småbåtguide indre Oslofjord», som ble lansert første gang i 2008.

I fjor foreslo Havnepolitiet overfor Oslo Havn KF å lansere en mobilapplikasjon. De tente på ideen. Profesjonelle aktører ble involvert, vi avholdt møter og sammen drøftet vi hvordan appliksasjonen skulle være. Grunnarbeidet lå allerede i papirutgaven av «Småbåtguide indre Oslofjord», men vi måtte ta enkelte valg med hensyn til pris og kvalitet på produktet.

Å produsere en applikasjon koster penger. Vi søkte Oslo politidistrikt om profileringsmidler, og søknaden ble innvilget. Oslo Havn KF er den største bidragsyteren med ¾ av kostnadene, men vi dekker den resterende fjerdedelen, og det gjør oss til ordentlige deltakere og medeiere.

«Småbåtguiden» er ment å gi folk en enda bedre båttur. Den gir en enkel veiledning og nyttig informasjon for trygg ferdsel på fjorden. Kartet viser hele indre Oslofjord, og strekker seg fra Bunnefjorden og ned til Son.

Et dynamisk informasjonskart viser hvor du er i kartet, og via kartet kan du loses til nærmeste sted hvor du kan fylle drivstoff og gå på toalett. Kartet viser også annen nyttig informasjon som badeplasser, fartsgrenser, regelverk, verneområder og severdigheter, og man kan bla seg videre til mer informasjon i form av tekstbokser eller lenker.

I motsetning til papirutgaven av «Småbåtguiden», som kun revideres én gang årlig, kan «Småbåtguiden» til enhver tid endres eller utbedres, og dersom nyttig informasjon bør formidles raskt, så kan vi sende ut varsel. Eksempler på dette kan være info om stormflo, seilaser m.v.

Via Småbåtguiden applikasjonkan brukerne gi tilbakemelding om emner som savnes, eller gi oss ideer til hvordan «Småbåtguiden» kan videreutvikles.

«Småbåtguiden» gis ut parallelt med «Småbåtguiden» i papirform – et utmerket middel for å komme i nærkontakt med publikum for veiledning, eller når adferd ikke har vært helt
i tråd med regelverket.

 

Småbåtguiden

  • Gratis applikasjon for brukere av indre Oslofjord – både de som ferdes i båt, og de som ferdes på land ved fjorden.
  • «Småbåtguiden» ble første gang lansert i 2008 som et papirkart. Den revideres hvert år, og distribueres til småbåtforeninger og småbåtførere. Gjennom app-en har guiden nå blitt enda mer tilgjengelig for folk som har smart­telefoner.
  • «Småbåtguiden» kan lastes ned fra App Store eller Google Play.
  • Småbåtguiden er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn KF, politiet, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.