www.okokrim.no

Smånytt

Publisert

Smånytt

Statens innkrevingssentral

Statens innkrevingssentral (SI) er underlagt Finansdepartementet og sørger for innkreving, tvangsinnkreving og regnskapsføring i saker blant annet fra politiet.

Miljø i KO:DE

Fagportalen KO:DE, som alle i politiet har tilgang til via intranettet, oppdateres stadig.

Fakta om WWF

WWF – World Wildlife Fund – En verdensledende organisasjon som jobber med å beskytte naturens fremtid.

Miljøkrim beklager

I artikkelen Etterforskning av oljesøl – erfaringer fra Full City-forliset i Miljøkrim nr. 1/2012 inngikk følgende avsnitt:
Skriv ut Tips en venn