For dette fikk firmaet et forelegg fra Oslo politidistrikt på 100 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven § 19-1 jamfør § 18-8.

Forelegget er vedtatt.