SI har nå lansert sine nye nett­sider der tjenester og veiledning er det bærende konseptet. Skyldnere kan på nettsidene innvilge seg selv avdragsordning eller betalingsutsettelse på for eksempel bot de har fått. I tillegg er det lagt mye arbeid i å lage brukervennlige nettsider med stor grad av veiledning av de som skal betale inn til SI.

Nettstedet videreutvikles med stadig nye tjenester og ny funksjonalitet og en ny versjon kommer allerede høsten 2012. SI håper politietaten hjelper til med å markedsføre sidene og tjenestene der spesielt overfor de som blir lagt bøter.

– Vi ønsker at politiet oppforder de som bøtelegges til gå på nettsidene våre for hjelp framfor at de skal ringe oss, sier informasjonssjef Tore Bratt.