Utvikling siste 5 år

Virksomhetsområde 2013 2014 2015 2016 2017
Advokater m.fl. 10 10 6 12 10
Andre jf. Hv-loven §4 55 48 44 102 186
Banker 3 169 3 971 3 390 6 260 5 622
E-pengeforetak - 2 1 - 1
Forhandlere av gjenstander 50 54 95 62 60
Forsikringsselskap 67 51 52 68 77
Meglere 16 38 45 134 423
Regnskapsførere 56 52 46 69 66
Revisorer 39 45 49 50 51
Verdipapirforetak mv. 7 6 10 9 5
Virksomhet for betalingsformidling 804 1 518 976 2 013 2 452
SUM MT-rapporter 4 273 5 795 4 714 8 779

8 953

 

 

Sum MT-rapporter siste 5 år

Graf som viser utvikling av statistikk for MTR siste 5 år

2017

Virksomhetsområde 2017
Advokater m.fl. 10
Andre jf. Hv-loven §4 186
Banker 5 622
E-pengeforetak 1
Forhandlere av gjenstander 60
Forsikringsselskap 77
Meglere 423
Regnskapsførere 66
Revisorer 51
Verdipapirforetak mv. 5
Virksomhet for betalingsformidling 2 452
SUM MT-rapporter 8 953

 

MTR per virksomhetsområde 2017

MTR-diagram-2017.png

2016

Virksomhetsområde 2016
Advokater m.fl. 12
Andre jf. Hv-loven §4 102
Banker 6 260
E-pengeforetak -
Forhandlere av gjenstander 62
Forsikringsselskap 68
Meglere 134
Regnskapsførere 69
Revisorer 50
Verdipapirforetak mv. 9
Virksomhet for betalingsformidling 2 013
SUM MT-rapporter 8 779

2015

Virksomhetsområde 2015
Advokater m.fl. 6
Andre jf. Hv-loven §4 44
Banker 3 390
E-pengeforetak 1
Forhandlere av gjenstander 95
Forsikringsselskap 52
Meglere 45
Regnskapsførere 46
Revisorer 49
Verdipapirforetak mv. 10
Virksomhet for betalingsformidling 976
SUM MT-rapporter 4 714