Det var mye som tydet på at konteineren skulle fylles med diverse varer, for så å eksporteres ut av landet. Noen dager senere ble den tolldeklarert til Ghana.

I henhold til tolldeklarasjon og tilleggsopplysninger fra avsender inneholdt konteineren en del nye og brukte møbler, to varebiler og brukte kjøleskap. SFTs tilsyn med konteineren avdekket blant annet en rekke kjøleskap med det forbudte stoffet klorfluorkarboner (KFK), som både kan ødelegge ozonlaget og som har en meget sterk drivhuseffekt. KFK er forbudt i alle industrialiserte land, med unntak av bruk til kjemiske analyser.

Tollvesenet stoppet transporten. Avsender/tolldeklarant ble varslet om avfallet som var forsøkt eksportert til Ghana, umiddelbart måtte fjernes. Avsender fikk lov til å tømme konteineren med SFT tilstede. Tollpapirene opplyste om 25 brukte kjøleskap, men konteineren inneholdt 35 kjøleskap, hvorav mange med KFK. To kjøleskap var ødelagte.

Avsender fikk lov til sende konteineren til Ghana etter ny tolldeklarering, men uten de varene SFT klassifiserte som avfall. SFT vil fakturere avsender for kostnadene både forbundet med sorteringen av innholdet i konteineren, transporten og leveringen av avfallet til godkjent mottak.

Erfaringen fra denne hendelsen er at det kan være mange personer som samarbeider om slike transporter. De spleiser på leie og transport av en konteinerlast, og ingen vet nøyaktig hva den fylles med. De som sto bak denne omtalte transporten, ble oppmerksomme på at det er forbudt å eksportere kjøleskap med KFK. De ble også orientert om at brukte produkter blir avfall dersom de er utdaterte, skadet, innholder forbudte stoffer, er svært skitne eller lignende.

Kontaineren
Kontaineren