Under opplæring i sveising med gassflamme i 2008 sørget ikke Stovner videregående skole for god nok sikkerhet for elevene. Det ble ikke stilt til rådighet tilfredsstillende personlig verneutstyr. Skolen sjekket heller ikke at elevenes private verneutstyr var godt nok. For dette fikk Oslo kommune v/ordføreren bot på 75 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven jf forskrift 26. februar 1998 nr 179 om varmt arbeid §§ 7 og 12. Boten ble vedtatt. I retten ville påstanden ha vært 100 000 kroner.