De straffbare handlingene den tidligere advokaten er tiltalt for er i hovedsak begått overfor ulike klienter i hans advokat- og eiendomsmeglervirksomhet. Beløpsmessig dreier det seg om økonomisk utroskap for over to millioner kroner, og et bedrageri overfor en investor på tre millioner kroner. 

- Etterforskningen har vært krevende, både på grunn av de store manglene i bokføringen og siden advokaters taushetsplikt har begrenset politiets mulighet for innsyn i virksomheten, kommenterer politiadvokat Åsne Hana Torgersen. 

For innsyn i tiltalen, send skriftlig forespørsel på epost til mads.kleppe@politiet.no og be om innsyn, eller ta kontakt på tlf. 996 03 516

Kontaktperson hos ØKOKRIM: politiadvokat Åsne Hana Torgersen, tlf. 986 84 432